Beslenmenin Sağlık Üzerine Etkileri

Hemen Paylaş!

Beslenme; büyüme yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır.Beslenme insan gereksinmelerinin başında gelir.Doğa koşulları uygun olduğu zaman insanlar evsiz ya da giysisiz yaşayabilir fakat beslenme olmadan yaşamak imkansızdır.Yirminci yüzyılın başından bu yana sürdürülen bilimsel araştırmalarla besşenme bir bilim dalı olarak gelişmiştir.Beslenme bilimi; besin ögelerinin türleri,miktarları,özellikleri ve vücut çalışmasındaki işlevleri ayrıca besin bileşimleri,fiziksel ve kimyasal özellikleri,üretimden tüketime kadar olan süreçte besinin kalite kontrolü,değişik yaş cinsiyet çalışma ve özel durumlarda olan bireylere ve gruplara uygun beslenme planlanmasını inceler.Beslenme bir zorunluluktur ve hayatın içinden gelen bir olaydır.

Bireyin,ailenin toplumun birinci amacı sağlıklı ve üretken olmaktır.Sağşıklı ve üretken olmanın simgesi,bedenen aklen,ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre işlemesidir.İnsan sağlığı beslenme kalıtım iklim ve çevre koşulları gibi birçok etmenin etkisi altındadır.Bu etmenlerin başında beslenme gelir.Bugüne kadar yapılan bir çok araştırmada beslenmenin organizmanın yaşamındaki rolü yanında büyüme,gelişme,fizyolojik işlevlerin sürdürülmesi ve yaşam süreci üzerindeki etkileri konusunda veriler elde edilmiştir.İnsan üzerinde yapılan araştırmalar yetersiz beslenen toplumlarda çocuk ölüm hızının yeterli beslenen toplumlara oranla on kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.Yine yeterli beslenen toplumlardaki çocukların büyüme hızı yetersiz beslenen toplumlardakinden daha yavaştır.

Değişik ülkelerde yapılan araştırmalar beslenmenin yetersizliği ile vücut yapısı arasında doğru orantı olduğunu göstermiştir.Yapılan bir arastırmada; Japonyadaki 12 yaşında olan çocukların boy uzunlukları 1900 yılında 134 cm olarak tespit edilmiştir.Aynı ülekede 1939 yılında yapılan besin üretim ve tüketimindeki değişikliklerle aynı yaş grubundaki çocukların boylarının 138cm ye ulaştığı belirlenmiştir.

Yetersiz beslenme sadece fiziksel büyümeyi değil,zeka gelişimini de etkilemektedir.Bu konuda da yapılan araştırmalar üçüncü yaşa kadar olan hızlı beyin gelişimi döneminde yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklar arasında zeka geriliği gösterenlerin oranı yeterli ve dengeli beslenen gruptaki çocuklara göre çok daha yüksektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir