Beslenme Döngüsünde Temel İhtiyaçların Yeri

Hemen Paylaş!

Bugün Diyetlegzersiz.com’da Psikolojik Danışman Hatice Esra Mutluay bizlere Beslenme Döngüsünde Temel İhtiyaçların Yeri”ni anlatıyor.

Sağlık Çok Yönlü Bir Yaklaşım Gerektirir

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımına göre sağlık; bedensel, ruhsal, sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir. Ruh sağlığı, başka bir ifadeyle ruhsal yönden sağlıklı olmak, toplumsal yaşamın gerekliliklerine göre kişinin çevreye uyum sağlaması ve kendinden hoşnut olmasıdır.

Öncelikle Temel İhtiyaçların Karşılanması Gerekiyor

Kişinin belirtilen yönlerden tam iyilik halinin karşılanması için ihtiyaçlarının giderilmiş olması ve kişinin doyum sağlamış olması gerekmektedir.

İhtiyaçlar hiyerarşisinin temelini atan insancıl psikolojinin öncülerinden Abraham Maslow’a göre bireylerin ihtiyaçları beş kategoriden oluşmaktadır

1) Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ihtiyaçlar

2) Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma

3) Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam vb.

4) Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma

5) Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık

Görüldüğü gibi ilk kategorideki ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar yaşamı devam ettirmek için gereklidir. Kişi bu ihtiyaçlarını karşıladığında bir üst kategorideki ihtiyacını giderebilmektedir. bu ihtiyaçların giderilme derecesi ile ilgili net bir açıklama yoktur. Yani fizyolojik ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılarsak bir üst ihtiyaç kategorisine geçeceğimiz belli değil. Bir üst kategoriye tam anlamıyla ilerlemek için ilk kategorideki ihtiyacımızın da tam anlamıyla karşılanması lazım. açlık ve susuzluk çok temel ihtiyaçlardır ve beslenme alışkanlıkları ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla beslenmemizi önemseyip sağlıklı ve dengeli bir şekilde karşılarsak bizler hiyerarşinin ilk basamağını başarı ile atlamış  ve üst ihtiyaçları karşılamaya hazır hale gelmiş olcağız. Güvenliğimizin, sevgimizin,başarımızın ,gelişimimizin fizyolojik ihtiyaçlarla yani beslenme ile yakından ilişkili olduğunu fark etmek sağlığımıza verdiğimiz önemi arttırıp hayattaki diğer ihtiyaçlarımızı da kaliteli bir şekilde karşılamamızı kolaylaştıracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir